O nás

Investiční program "Exchange Gold" je součástí silné finanční skupiny ŠtěpánekAuto s historií delší než 28 let, přičemž vlastní jmění této finanční skupiny přesahuje částku 240.000.000,-Kč a patří do ni mimo jiné např. Hyundai ŠtěpánekAuto, Creditmall, ŠtěpánekAuto Company, ŠtěpánekAuto Corporation.

Tato komoditní divize je konkrétně provozována poslední ze zmiňovaných společností - ŠtěpánekAuto Corporation, která byla založena před více než 18 lety.

Od samého počátku se společnost primárně zabývala jak investicemi v rámci komoditních trhů, tak sekundárně např. provozem reklamní agentury či veterinární kliniky Pet Help.

V průběhu let jsme vyprofilovali vlastní investiční produkty, které byly původně určeny pouze pro uzavřenou skupinu spřízněných privátních a korporátních investorů. S ohledem na velmi kladné výsledky konkrétních investic začal postupně narůstat zájem dalších a dalších investorů. Z tohoto důvodu jsme se posléze rozhodli zpřístupnit náš investiční model i širší veřejnosti.

Nabízíme zajímavé investice v rámci komoditního trhu s jasným a transparentním business plánem.

Netvrdíme svým klientům, že cena komodit jednoznačně poroste. Predikujeme její nárůst s mírou velké pravděpodobnosti ve středně a dlouhodobém horizontu času, avšak investici do reálných komodit je třeba dnes vnímat především jako přenositelnou uchovatelnou hodnotu s dobrou likviditou.. Pokud se rozhodnete investovat s námi, v rámci komoditního trhu tak můžete maximálně diverzifikovat svá rizika.