Co čekat od letního obchodování?

Akciové trhy nyní prochází fází určité konsolidace, ke které dospěly po půl roce nepřetržitého růstu. Pro investory je současná stagnace velmi příznivým jevem, sic to tak na první pohled vypadat nemusí. Další pokračování nastoleného dynamicky rostoucího tempa růstu by totiž mohlo vyvolat nebezpečí vzniku korekce, která by byla tím hlubší, čím více a čím rychleji by trhy posilovaly. Za optimismem, který provází letošní obchodování, stojí hned několik vlivů, které by dle mého názoru mohly působit i nadále. Tím hlavním je solidní výkonnost globální ekonomiky, přičemž klíčový je zde navíc fakt, že se daří všem hlavním regionům, jako je USA, Čína a po dlouhé době konečně i Evropa.

Dalším podpůrným faktorem, který hnal akciové trhy výše, byl výrazný pokles politického rizika, které mělo nemalý potenciál přinést zejména na evropské trhy citelnější turbulence. Volby v Nizozemsku a Francii ukázaly, že vzestup preferencí populistických stran měl jen jepičí život. Neopakoval se tak obdobný rozruch, jaký jsme zažili loni s Brexitem, a investoři znovu začali věřit, že projekt Evropské unie nebude dál ohrožován separatistickými tendencemi.

Obchodování během letních měsíců je obvykle spojeno s vyšší volatilitou spolu s tím, jak klesají zobchodované objemy. Investoři by se tak měli připravit na možné vyšší výkyvy, než na jaké jsme byli během letošního roku zvyklí. Tato zvýšená volatilita by přitom neměla být pouze technického rázu vzhledem k tomu, že se v nadcházejících týdnech rozjede výsledková sezóna v USA a poté i v Evropě. O kurzotvorné zprávy tak nebude nouze a nejspíše se dočkáme ukončení dosavadní fáze konsolidace a její nahrazení buď korekcí, či obnovením růstu z úvodních měsíců letošního roku.

Jiří Šimara, CYRRUS

 

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 26. 6. 2017.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel
Hodn.
23. 6.
Průměr
Medián
Změna
v %
Interval
Růst
Pokles
PX
980,68
989,29
988
0,88
975 - 1 012
4
3
Dow Jones (US)
21 394,76
20 965,29
21 050
-2,01
20 000 - 21 500
2
5
NASDAQ (US)
6 265,25
6 020,14
6 010
-3,91
5 500 - 6 321
1
6
FTSE 100 (VB)
7 424,13
7 526,86
7 500
1,38
7 375 - 7 700
5
2
DAX (Něm.)
12 733,41
12 499,57
12 480
-1,84
12 200 - 12 909
1
6
Nikkei 225 (Jap.)
20 132,67
19 486,57
19 500
-3,21
18 500 - 20 257
1
6

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel
Hodn.
23. 6.
Průměr
Medián
Změna
v %
Interval
Růst
Pokles
PX
980,68
1 003,29
1 001
2,31
900 - 1 125
5
2
Dow Jones (US)
21 394,76
21 005,86
21 300
-1,82
18 500 - 22 100
3
4
NASDAQ (US)
6 265,25
6 073,86
6 089
-3,05
5 700 - 6 420
2
5
FTSE 100 (VB)
7 424,13
7 520,00
7 700
1,29
6 410 - 8 000
5
2
DAX (Něm.)
12 733,41
12 409,71
12 800
-2,54
10 500 - 13 100
4
3
Nikkei 225 (Jap.)
20 132,67
19 651,29
19 950
-2,39
17 000 - 20 500
2
5


Hodnocení v tomto týdnu provedli:

  • Michal Blažek - BH Securities
  • Jiří Šimara, Tomáš Menčík, Josef Navrátil - CYRRUS
  • Michal Belan - Generali Investments CEE, investiční společnost
  • Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL
  • Radek Pavlíček - Roklen360
  • Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
  • Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů v seznamu. Sloupec "Aktuální hodnota" uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.
Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.

Zdroj: http://www.kurzy.cz/zpravy/425922-co-cekat-od-letniho-obchodovani-big-expert-zahranicni-trhy-tyden-od-26-6-2017/