Jak vás dluhopis ochrání před inflací - článek z www.kurzy.cz

Inflaci lze interpretovat jako vzestup cenové hladiny nebo pokles kupní síly peněz. V praxi to znamená, že ceny mnoha položek v našich nákupních košících každým rokem stoupají. Inflace se však dotýká i cen energií a bydlení. Vliv inflace na naše bohatství není radno podceňovat a měli bychom proto hledat bezpečný způsob, jak její vliv co nejlépe eliminovat.

Péče o cenovou stabilitu spadá pod působnost České národní banky a její rozhodnutí může mít výrazný dopad na naše bohatství. Aktuální inflační cíl na 2 % si Česká národní banka stanovila v roce 2010, s tolerančním pásmem mezi jedním a třemi procenty. Tento cíl se snaží plnit pomocí různých měnověpolitických nástrojů. Následující graf ilustruje, jaká byla průměrná roční inflace v České republice v období 2006–2017, a jak úspěšná je ČNB v udržování svého inflační cíle v tolerančních mezích. Pokud se bude inflace držet kolem stanoveného inflačního cíle ČNB na 2 %, pak za deset let budou mít stejné peníze skoro o pětinu menší hodnotu. Co můžeme udělat pro to, aby naše peníze neztráceli na hodnotě?

Pokud máme volné peněžní prostředky, pak je můžeme zhodnotit vhodným investováním a tím odpady inflace zmírnit. Prostředky na běžných a spořících účtech poskytují jen minimální výnosy a v důsledku na ně dopadá inflace silněji, než na jiná aktiva jako jsou dluhopisy, nemovitosti nebo akcie.

Dluhopisy jsou jednou z alternativ, kterou můžeme zvolit, abychom si na inflaci „vydělali“. Je však, podobně jako u kterékoliv jiné investice, nutné si zjistit, jaká rizika jsou s investicemi do nich spojená. Investice do dluhopisů státních bývají méně rizikové a bezpečnější, nicméně je vhodné se vyhýbat méně rozvinutým trhům, kde existuje možnost, že se nám investice nevrátí. U dluhopisů korporátních je dobré se podívat, jestli je emitující společnost v dobré finanční situaci a zda je její byznys model robustní a udržitelný. Abychom inflaci překonali, musí být roční výnos větší než inflace, a to o tolik, aby při splatnosti dluhopisu byl celkový výnos větší, než kolik nám inflace sebere. Pro investora představuje kvalitní dluhopis výhodu v pravidelném a garantovaném výdělku. Navíc není třeba aktivně sledovat situaci na trhu, jelikož podmínky investice nejsou dynamické.

Zdroj: https://www.kurzy.cz/zpravy/474408-jak-vas-dluhopisy-ochrani-pred-inflaci/