Ministerstvo financí vydělávalo na finančních trzích i v prvním čtvrtletí roku 2018

Ministerstvo financí dnes zveřejnilo Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, která obsahuje zejména vyhodnocení vyhlášených strategických cílů, operativního plnění programu financování, plán emisní činnosti a také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od druhého čtvrtletí roku 2017 do prvního čtvrtletí roku 2018.

Ministerstvo pokračuje i nadále ve snaze využít nízké výnosy na krátkém konci výnosové křivky, když prodalo státní pokladniční poukázky v celkové výši 136,1 mld. s dobou do splatnosti tři, šest nebo devět měsíců. Všechny tyto poukázky tak jsou splatné ještě v letošním roce a neovlivní celkovou výši státního dluhu ke konci roku 2018. Takto získané peněžní prostředky nejsou primárně zapojeny do krytí potřeby financování, nýbrž jsou dále investovány na peněžním trhu za vyšší výnos, než za jaký byly získány. Těmito operacemi společně s dalším efektivním řízením likvidity státní pokladny získává Ministerstvo dodatečné příjmy státního rozpočtu, a to i po zvýšení výnosů státních dluhopisů úročených na krátkém konci výnosové křivky do kladných hodnot.

V rámci řízení korunové likvidity státní pokladny v podobě realizací reverzních repo či depo operací získalo Ministerstvo za první čtvrtletí roku 2018 peněžní prostředky ve výši 330,9 mil. , což představuje nárůst o 306,1 mil. v porovnání se stejným obdobím předchozího roku a o 37,4 mil. více než za celý rok 2017.

V prvním čtvrtletí roku 2018 došlo k potvrzení vysokého ratingu České republiky ze strany několika významných mezinárodních ratingových agentur, které oceňují zejména silný ekonomický růst, nízké zadlužení vlády patřící k nejnižším v Evropě a zdravé veřejné finance, které jsou podpořeny snahou vlády bojovat proti daňovým únikům a posilovat příjmovou stranu státního rozpočtu.

Zdroj: https://www.kurzy.cz/zpravy/452511-ministerstvo-financi-vydelavalo-na-financnich-trzich-i-v-prvnim-ctvrtleti-roku-2018/