Našla ropa své letošní cenové dno? Článek Ing.Pavla Hrušky z BGGROUPna www.kurzy.cz


Minulý týden se ropa obchodovala za nejnižší ceny od loňské listopadové dohody o snížení produkce o 1,8 milionů barelů denně, kterou se OPEC a další nečlenské spolupracující země pokusili stabilizovat cenu této komodity na vyšší úrovni. Reagovali tím na propad ceny z posledních let, zapříčiněný dlouhodobým převisem tržní nabídky nad poptávkou. Tuto nerovnováhu způsobila zejména snaha OPEC vytlačit z trhu své konkurenty používající technologicky a tedy i nákladově náročnější metody těžby.

Ropa po slibném začátku letošního roku, kdy se cena Brent pohybovala v úzkém cenovém pásmu okolo hodnoty 55 dolarů za barel, však nyní začala opět reagovat na skutečný stav reálného světa. Cena ropy, i přes květnové prodloužení dohody o omezení těžby, za poslední čtyři měsíce klesla o více než 10 USD a odevzdala tak téměř 20% ze svých zimních maxim (viz graf). Stále se však nemusí jednat o letošní cenové dno. To by se mohlo nalézat u ropy typu Brent až kolem hodnoty 39 USD.

OPEC na svém květnovém zasedání prodloužil svůj závazek omezení těžby ropy o dalších devět měsíců až do března 2018. Jeho záměrem je snížit nahromaděné zásoby této komodity v rafineriích a dostat je na jejich průměrné dlouhodobé hodnoty. V současné době jsou o 292 mil. barelů výše.

Dohoda pro trhy nebyla překvapením, i když prodloužení až do března příštího roku se nečekalo. Cena ropy proto reagovala růstem na avizování dohody, nikoliv však na její uskutečnění. To naopak vedlo k prudkému poklesu ceny v následujících týdnech. Pravidlo “nakupuj spekulace, prodávej fakta” v praxi, kdy dosažení samotné dohody na trh přivede spekulanty na pokračování růstu ceny komodity, což vytvoří dodatečnou poptávku k prodeji větších objemů finančních nástrojů a práv na ni navázaných.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) předpokládá, že ve druhé polovině roku by mělo dojít ke zrychlení poklesu zásob. Ty by, dle její květnové zprávy, měly klesat o více než 0,7 mil. barelů denně. Ani to však ke kýženému poklesu zásob na pětiletý průměr v dohledné době nejspíš nebude stačit. Podle jejích odhadů bude totiž produkce v zemích stojících mimo dohodu růst rychlejším tempem než OPEC předpokládá, což bude tlačit na účastníky dohody, aby přistoupili k ještě většímu snížení produkce, ovšem za cenu ztráty podílu na trhu. Největším otazníkem v její predikci vývoje ropných zásob zůstává budoucí těžba v USA, Libyi a Nigérii. Zejména těžaři v USA mají velký potenciál svou produkci v krátké době výrazně navýšit. Dle zprávy společnosti Baker Hughes bylo v USA k 16.červnu otevřeno pouze 747 z 5 946 vrtů. I to je ale více než dvojnásobný počet oproti loňskému roku. Maxima bylo dle Baker Huges dosaženo v říjnu roku 2014, kdy se počet otevřených vrtů vyšplhal na 1 609. V té době se ropa obchodovala nad 100 USD. Ale produktivita “břidlicových” vrtů, díky zlepšujícím se technologiím, prudkým tempem roste. Za posledních deset let se zvýšila přibližně 10x. Díky tomu mohou dnes američtí těžaři vykazovat zisk i při cenách výrazně pod 40 USD za barel. IEA odhaduje letošní nárůst produkce z břidlicových vrtů v USA o 430 tis. b/d, pro příští rok potom počítá se zvýšením o 780 tis.


Cena ropy, po více než měsíc trvajícím poklesu, zatím našla podporu v oblasti 45 USD. Nyní by se mohla pokusit, i pod vlivem nadcházejících letních měsíců, kdy obvykle dochází k přirozeným deficitům na trhu s ropou, o návrat k dlouhodobým průměrům. Ty se nacházejí okolo hodnot 51-52 dolarů za barel (viz v grafu 50W klouzavý průměr). Cestu směrem k vyšším cenám by také měli brzdit trendové linie vyznačené v grafu červeně. Další variantou zůstává možnost opětovného testu cen mezi 44-45 USD. Proobchodování směrem dolů by znamenalo riziko poklesu ceny suroviny ke 40 USD, kde se nacházejí další technické hladiny podpory. Ropa se tu obchodovala naposledy před necelým rokem. Větší pravděpodobnost má ale nyní návrat do pásma vytyčeného v minulých týdnech, kde by ropa mohla vyčkat na reálný vývoj ropných zásob, resp. na to, zda se scénář očekávaného vývoje OPEC potvrdí nebo zda růst produkce v dohodou nezainteresovaných státech převýší utlumení těžby tradičních těžařů.

Zdroj: www.kurzy.cz