Předání dárku pro Dětský domov

V rámci Judo Show Cupu 2016, který se konal v pražské hale Na Folimance, jsme předali finanční dar Dětskému domovu se školou ve Slaném. Poskytnuté prostředky budou využity na ozdravný pobyt dětí na horách. Za společnost Exchange Gold dárek předával Ing. Pavel Hruška.