Třetí pokus o dohodu - článek Ing. Pavla Hrušky z BGGROUPna www.kurzy.cz

Obchodníci s ropou letos již potřetí hledají důvody pro posunutí ceny trvaleji nad hodnotu 50 USD za barel. Ropa, která je od začátku jarních diskuzí o zmrazování a snižování těžebních kvót připravena tuto cenovou hladinu překonat, opět čeká na dohodu zemí těžících surovinu. Ta je ovšem stejně blízko, resp. daleko jako v případě ostatních letošních setkání. Cíl, získat kontrolu nad nabídkovou stranou ropného trhu, zůstává stejný. Bohužel, stejné zůstávají i postoje jednotlivých účastníků a jejich ochota přistoupit k individuálním ústupkům. Řada zemí má, a ze svého pohledu jistě opodstatněné, důvody, proč by právě ony měly být z dohody vyňaty. Přetrvává nevyslovený tlak na Saudskou Arábii, aby to byla ona, kdo celou situaci s převisem nabídky černého zlata vyřeší. K růstu ceny by tak nemuselo dojít díky samotnému snížení těžebních kvót, ale mohla by stačit pouhá demostrace schopnosti účastníků schůzky nalézt společný kompromis a přijmout individuální ústupky. To by do budoucna vrátilo kartelu zpět již částečně ztracenou důvěryhodnost a přesvědčilo by trhy, že v případě potřeby bude OPEC akceschopný.

V týdenním grafu je zobrazen vývoj cen ropy v posledních třech letech. V tom letošním předvádí ropa, po propadu z počatku roku, pohyb do strany. Je patrná nerozhodnost a čekání na informace, které by ropě daly impuls k dalšímu postupu vzhůru, nebo ji naopak vrátily do oblasti, kde se obchodovala na počátku  jara. Argumenty pro oba pohyby jsou momentálně vyvážené. Pro otestování cen okolo 65 USD hovoří pozitivně prezentovaný výhled na další vývoj globální ekonomiky ve spojení s absencí investic do rozšiřování těžby v posledních letech. Důvodem k poklesu ceny černého zlata by pak mohl být posilující dolar. Jeho vliv na vývoj ceny ropy je dobře vidět v levé části grafu, kde je zachycen prudký pokles v roce 2014, iniciovaný právě dolarem, posilujícím pod vlivem ukončení programů QE a avizovaného zvýšení úrokové sazby. Pokud by tedy FED na svém prosincovém zasedání dále pomohl dolaru, resp. dolarovým výnosům (zejména těm krátkým) k růstu, pak by se, ve spojení s neschopností OPEC nalézt společné řešení, mohla ropa vrátit zpět pod hladinu 40 USD.

Ve středu se dozvíme, zda obchodníci dostanou ten správný impuls k nákupu. Dohoda otevírající prostor pro růst ceny, by ve svém důsledku mohla nižší produkci nejen kompenzovat, ale vést i k vyšším tržbám producentů. Na druhou stranu, technologicky náročná těžba v Kanadě a USA, čeká právě na vyšší ceny a případný pokles klasické těžby by mohla nahradit.

 

zdroj: http://www.kurzy.cz/zpravy/412254-treti-pokus-o-dohodu/